trečiadienis, gegužės 26

*~♥Šaltą sausio rytą♥~*

Štai tokį šaltą sausio rytą aš gimiau
Tik nežinau ar kam nuo to dabar geriau..
Ir vieną šaltą sausio rytą mirsiu aš
Kai baltas sniegas vėl padengs gatves..

Štai tokį šaltą sausio rytą aš verkiau

Nes mažos akys negalėjo rast mamos
O vieną šaltą rytą verksi tu
Kai mano kapas pasidengs sniegu baltu..

Štai tokį šaltą sausio rytą aš kieme žaidžiau

Ir sau draugus iš balto sniego nulipdyt bandžiau
O vieną rytą su vaikais ten žaisi tu
Tik nebebus jau nei manęs nei statinių senų..

Štai tokį šaltą sausio rytą supratau ką reiškia meilė

Kai snaigės sukosi virš miestų ir namų
Gal vieną šaltą sausio rytą suprasi tai ir tu
Tik gali būti jau truputį per vėlu..

*~♥Kai aplink taip šalta♥~*

Ir nesakyk tu jam daugiau kad myli
Ir neik geriau maldaut jo dėmesio daugiau
Ir tavo lova dar tikrai tuščia pabūti gali
Geriau knygas joje skaityk dažniau..

Tu juk gali gyventi ir be jo

Be jo akių, be žodžių, bučinių..
Ir ašaros neturi ristis iš tavo nuostabių akių
Pasaulis pilnas savo meilę dovanoti norinčių žmonių..

Ar tu jauti kaip šiandien šąla

Ir kas tik gyvas ieško šilumos..
Tai eik ir tu geriau į šąlantį pasaulį
Ieškoti to kuris tau savo širdį atiduos..

Nereikia juk liūdėt ir verkti

Geriau iškėlus galvą į pasaulį žvelgti..

*~♥Dykuma♥~*

Ar nori būti ta kuri eis su manim per smėlį
Kuri bus laimingiausia vien dėl to kad aš šalia
Ar pasiryžai būti ta kuri kas rytą saulei patekėjus
Petis petin žengs ta bekrašte dykuma..

Ar nepabūgai to didžiulio vėjo
Kuris pakils kas kartą kopos viršuje
Ir ar ne gaila tau aukoti savo veido
Kurį kelionėje išvargina kaitra..

Ir jeigu tu tikrai tam pasiryžai
Aš vertinu tave ir tau žemai lenkiuos
Nes aš lig šiol tokių nepažinau dar
Kas nepabūgtų šios bekraštės dykumos..

Džiaugiuosi kad pasaulyje yra žmogus
Kuris eis su manim per smėlį ir karščius..

*~♥Šypsausi ir verkiu♥~*

Dabar atėjo ta diena kuomet tikėt pradėjau
Tavim, savim, kad dar yra pasauly gėrio
Dabar many vien optimizmas ir viltis
Ir aš tvirtai tikiu kad tie randai užgis..

Dabar šypsausi jums visiems

Net tiems kurių pakęsti negalėjau
Ir jūsų aš atsiprašau
Kad per mažai mylėjau..

Verkiu dabar taip pat dažniau

Galbūt todėl jog supratau
Kad šiam pasauly amžinai
Išlieka tik širdy jausmai..

Va taip ir bėga dienos šios

Žiūrėk šypsausi ir verkiu
Nes aš suprast nebegaliu
Už ką man lemta eiti šituo keliu..

*~♥Mažytės slėptuvės♥~*

Dažnai bandai pabėgti nuo manęs
O gal tu taip slepiesi nuo savęs..
Už blizgančių drėgnų akių
Net tamsoje tave surast galiu..

Ir negalvok, jog aš to nežinau

Nors tyliu ir retai tau pasakau
Su tavimi pabėgu nuolatos
Tik nieks neranda vietos kurioje slepiuos..

Manau visi mes kartais bėgam nuo savęs

Tik ne visi suranda mūsų slėptuves
O gal neieško niekas jų
O tu žinok jog aš tavas randu..

Ir tamsioje bedugnėje kas kartą pradingstu

Kai tik tave pabėgti bandančią regiu
Tik nieks po to neieško ten manęs
O laukia kol surasiu jų mažytes slėptuves..

*~♥Daugiau nei kartais♥~*

Aš kartais pavargstu nuo triukšmo
O kartais ir nuo mėlyno dangaus...
Aš kartais nesustodamas kalbu per dieną
O kartais tyliu nuo aušros iki tamsos...
Aš kartais trokštu pamatyti tavo veidą
O kartais noriu nepažint tavęs daugiau...
Aš kartais noriu būti mažas vaikas
O kartais noriu tapt suaugusiu labiau...
Aš kartais pabandau būt pats svarbiausias
O kartais noriu dingt minioj pilkų veidų...
Aš kartais trokštu padaryt kitus laimingus
O kartais noriu spjaut ant mane supančių žmonių...
Aš kartais būnu abejingas skausmui
O kartais noriu verkti dėl smulkmenų mažų...
Aš kartais noriu elgtis taip kaip liepia protas
O kartais mane nugali širdis pilna jausmų...

*~♥Trūksta tavęs♥~*


Vienišas medis vidury lauko,
Vieniši paukščiai tik aplinkui skraido.
Šitas mažytis pasaulis šalin veja
Visus, kam savęs veidrody maža.

Nežinai, ar dar sulauksi šiltos rankos,
Ar pamatysi šypseną veide.
Norisi skleisti sparnus ir pakilti,
Kol dar nesibaigė audra.

Pakilti virš vienišo medžio,
Virš vieno vienintelio žaliuojančio medžio.
Jam ir vienam gera, bet nedrąsu,
Nesistenkim ieškoti tikrųjų draugų.

Pavirskime paukščiais ir užmirškime lietų,
Neieškokim pavėsio, geriau ten, kur saulė šviečia.
Nuraminkime sielą ir nepabūgsime  aukščio -
Tik ten surasime tikrąjį draugą.

*~♥Aš čia♥~*

Aš negaliu būti šalia.
Aš danguje, aš žemėje, aš čia.
Aš nematau sparnuoto vėjo,
Nebegirdžiu net tavo juoko...

Atsiprašau baltųjų paukščių.
Atleisk, nakties šešėli!
Ramybėj negaliu tavęs girdėti.
Sunku mąstyt, kai noris rėkti.

Pabusk, bet nesikelk iš jūros.
Pabusk, padangės mėli!
Tavo rankose aš jausiu gėrį -

*~♥Jeigu tik galėčiau♥~*

Jeigu tik galėčiau,
Pasukčiau laikrodį į priekį.
Rodyklės nebesišypsotų,
O aš surasčiau sau pavėsį.

Jeigu tik galėčiau,
Išbraukčiau savo svajones.
Vis vien lietus beprasmis
Ištirpdys jas savo danguje.

Jeigu tik galėčiau,
Pasekčiau naktį bėgiais.
Juk rytas neateis,
Kol nekvepės avietės.

pirmadienis, gegužės 24

*~♥Sidabrinis takas♥~*

Nakties vėsa
veidan alsuoja.
Mėnulis kabo danguje
ir ilgesingu žvilgsniu
palydi žemę tamsoje.
Tas žvilgsnis-
sidabrinis takas,
slapta mūs
pasimatymų vieta,
ten dešimtmetė
patirtis gyvena,
skaitau jos
paslaptį vogčia,
žaviuosi protu,
aistros galia,
ir optimizmo
gaidele balse...

Nakties vėsa

veidan alsuoja,
šiąnakt mėnulis
taką sidabruoja,
kur sąžinė klajoja
ir ateitis vilioja...

*~♥IeškOsiu♥~*

Vėl ieškosiu Tavęs tarp bedugnės,
Kai mėnulio sidabro gija,
Paukščių Tako žaruojančios ugnys
Jausmą mano pavers žarija.

Vėl ieškosiu Tavęs-neberasiu

Praeitim susivilgęs akis.
Ir ražienų suspindusios rasos
Širdies gėlą per sapną sakys.

Kad sustotų tas laikinas laikas,

O jame laukiama dabartis.
Tu žinai,juk man vieno teteikia:
Tavo šypsenos,šypsenos vis.

sekmadienis, gegužės 23

*~♥Be pavadinimo♥~*

Tyliai slenku šalia
Su jūros baltąja banga.
Ten amžinas ieškojimas,
Aklas sielos pojūtis.

Kas tavo delnuose?
Ar tai spiegiantis skausmas?
Taip neramu mintyse,
Bet tai nebe mano vargas.

Būtis iškeliauja.
Ne, ne į saulėtą kraštą.
Užkūrusi aukurą papėdeje,
Šluoja gyvenimo taką
.

*~♥Amžinybės knyga♥~*

Ir vėl gyvenimas atrodė,
Taip, kaip pasakos gale.
Kur skraidė laimės paukštė,
Jau dega pamesta knyga.

Puslapį po puslapio
Aplaižė tyli ugnis sapne,
O mes dar visgi stovim,
Stebim byrančias raides.

Ir nenuskrisim mes į rojų.
Ten nebylios žvaigždės dingsta tamsoje.
Ilsėsimės pusiaukelėj sustoję,
Kol paskutinį puslapį padengs tauri šviesa

*~♥Draugai - tai visas turtas♥~*

Draugai- tai visas turtas,
Kurį dabar turiu.
Džiaugiuosi jais kas dieną
Ir linksminuos kartu.

Draugystė- tai dalykas,

Gražiausias iš visų.
Nes kai turi draugų-
Tau niekas nebaisu.

Eini su jais tu dieną,

Eini ir tamsią naktį.
Nes jie gi nepaliks,
Juk nepaliks tavęs čia vieno.

Tūnoti tamsoje

Su liūdesiu,rauda.
Draugai išties tau ranką,
Ir bus kaip visada!

*~♥Žiurkiukas♥~*

Mažas mielas tas,žiurkiukas,
Ir išdykęs tas,Pukutis.
Turi savo jis namuką,
Suka savo tą ratuką.

Myliu jį labai,labai,
Nors išdykęs jis,tikrai.
Jo akutės mažos,gražios,
Ir nosytė jo rausva.

Jis gražuolis pas mane,
Naktimis sportuoja čia.
Tegul būna jis didukas,
Ir gražutis visada .

*~♥Be jų lyg be širdies♥~*

tikrų draugų mažai turiu,
todėl tik jais aš gyvenu.
tik jie įžvelgia mano nerimą, pykčius,
tik jie paguodžia, nepyksta už mano nervus...
be jų aš likčiau lyg be širdies,
nes žinau, kad tik jie mane mylės...

*~♥Prie MokyklOs♥~*

O mokykla šviesi,
Skambučiu rytą šauksi.
Atminty dar esi,
Nors kitų klasėj lauksi.

Liko suolai čionai,
Lentoj žodis rašytas.
Baigęs ją jau žinai-
Mokinys ateis kitas.

Susirenkam dar kartais,
Klasės medžiai didėja.
Ties mokykliniais vartais
Mūsų gretos retėja.

*~♥Dėl meilės♥~*

Man rankos dreba, bet nejaučiu baimės.
Asš verkiu.. gal būt tik iš meilės..
Žodžiai nutrūksta ir lūpos nudžiūsta,
Giliai viduje oro man trūksta..

Nenoriu mylėti, bet ar galiu rinktis?
Renkuosi gyvenimą, gal nereiks vėl kankintis..
Gal nereiks šaukti, vėl ieškoti tavęs,
Bet laikas sustos ir vėl kartosis tas pats..

Paimu ranką ir glaudžiu prie krūtinės,
Kūnas šoka, bet nesijaučiu laimingas..
Norėčiau pakilti ir nesustoti žemai,
Norėčiau skristi kur nesibaigia kalnai..

*~♥VadinuOsi angeliukas♥~*

Su sparneliais žmogeliukas 
Vadinuosi angeliukas
Duokš rankytę ir eime
Pasivaikščioti žeme
Toli ėjom, kol pavargom
Tu dabar jau imkis darbo
Paskaityki knygutes 
Pasimokyk raideles
Pastatyki smėlio pilį
Kurioje karaliai tyli
 Pučia vėjas toks gaivus
 Upėje plukdink laivus 
Kai suklupsi ranka duosiu
Kai bus liūdna aš paguosiu
Dievo dangiška valia
Visad būsiu aš šalia.

*~♥Vienatvė skaudi ir tyli♥~*

Kai draugas kažkur toli
Ir saulės į pievas nugrimzdo,
Vienatvė skaudi ir tyli
Mums kelią į viltį parodyk.
Naktiniai vaizdai netikri
Mus artina jungia gal skiria
Gyventi tiktai viltimi
Širdis ir jaunystė neleidžia.

O,žvaigžde,tolima!

Neleiski tu niekam paklysti
Jei buvo draugystė tikra,
Gyvenimas taps vėl jaunyste.

*~♥Susitikim sapnuOs♥~*

Ar priimsi mane
Savo Princą... šalia?
Balto žirgo balne
Lėksiu pieva žalia.

Kiek dienų aš svajojau

Stebuklu gyvenau.
Pas jaunutę nejojau,
O dabar... pasenau.

Susitikim sapnuos,

Ten ir Princai gyvena,
Meilės dainą dainuos,
Juk laužai dar rusena...

*~♥Pirmadienį♥~*

Kur sraigės kopia į medį,
Kur nykštukas vejas pirmadienį,
Ten uodas gyvena prie tako,
Ant pienės sušlapusio lapo.
Kur šypsenos bėga pro šalį,
Kur medžiai alsuoja į petį,
Ten pėdina metai savaitei iš paskos,
Tik vienas pirmadienis pievomis bastos.
- Palauk kitų, - šaukiu skardžiu balsu,
Bet jis negirdi. Laukia upė be krantų.
Ir visgi sako: - plauksiu savo laiveliu.
Tik viena koja sieksiu
Paskandintų upės akmenų.
Paskendo pirmadienis.
Bet ar čia pabaiga?
Gyvens jis nevienas,
Juk puiki akmenų draugija.

*~♥Geri draugai♥~*

Geri draugai neleis liūdėti,
Kai už lango nuostabi diena.
Kai norėsi vienas būti,
Jie supras,bet bus šalia.

Jei norėsi pasiguosti,

Ar paverkti ant peties..
Prisimink-turėki draugą,
Jis Tau visada padės.

*~♥ Parašyk man ♥~*

Parašyk man,parašyk,
nors žodelį,nors eilutę
pasiilgau tavo lūpų,
žaižaruojančių akių.

Žiemos mūsų pasipūtę,

pasidengę tik purvais.
Tuoj Kalėdų senis belsis
ir Naujieji atskubės.

Parašyk man, parašyk

nors žodelį,nors eilutę
susitikime minutei
ir pažvelkime atgal.

Mus jaunystės žiemos šaltos,

apšerkšniję su ledais.
Mus svajonės baltos baltos
apsikloję sniego patalais.

Parašyk man ,parašyk

nors žodelį,nors eilutę.
Sustabdykim laiko tėkmę
ir pabūkime vaikais .

*~♥Mano mielieji♥~*

Man vėl širdis tiksenti ima,
Nes šį Pasaulį atrandu.
El Cė suteik man įkvėpimą
Taip paprastu,keistu vardu.

Man reikia ilgesio be galo,

Kaip širdžiai mylinčiai gėlių.
Į šį Pasaulį Virtualų-
Pas Jus Brangieji ateinu.

Aš ne šlavėjas,aš poetas,

Nors kartais prieštarų pilnų;
Ir mano eilės nieko dėtos,
Jei dar nepasiekiau kalnų...

Ir daug eilių jau parašyta.

Aš tai sakau be pagyrų
Mano Mielieji-būtent šitą
Aš Jums,kaip užstatą skiriu!

*~♥TėsiOg ateik♥~*

Ateik-kai nepakelsi nevilti
Kai skausmas tau rankas išties
Kai ilgesys tave kankins
Kai meile nebe prisimins
Ateik-kai netikėsi žmogumi
Kai skriesi su praeitimi
Kai nusisuks visi draugai
Ir kai kankis blogi sapnai
Ateik-kai ašaros per skruostus plus
Ir kai gyvenimas sugrius
Ateik-aš ranka tau ištiesiu
Tu vėl tikėsi žmogumi
Tiktai pasitikėsi manimi....

*~♥Vis dėl to kažkam tu rūpi♥~*

Kažkam tu esi viskas, kiekvieną minutę. Kažkas labai tavimi didžiuojasi. Kažkas galvoja apie tave. Kažkas rūpinasi tavimi. Kažkas ilgisi tavęs. Kažkas nori kalbėtis su tavimi. Kažkas nori būti su tavimi. Kažkas tikisi, jog tu nesi bėdoje. Kažkas yra tau dėkingas už suteiktą paramą. Kažkas nori laikyti tavo ranką. Kažkas tikisi, kad tau viskas sekasi gerai. Kažkas nori, kad būtum laimingas. Kažkas nori, kad surastum jį. Kažkas švenčia tavo sėkmę. Kažkas nori tau įteikti dovaną. Kažkas galvoja, kad tu ESI dovana. Kažkas tiki, kad tu nesi viską deginanti ugnis ar viską stingdantis šaltis. Kažkas nori tave apkabinti. Kažkas kažkas myli tave. Kažkas nori lepinti tave mažomis dovanėlėmis. Kažkas žavisi tavo stiprybe. Kažkas šypsosi, kai galvoja apie tave. Kažkas nori išsiverkti ant tavo peties. Kažkas nori išeiti su tavimi ir būti laimingas. Kažkas galvoja, kad tu esi pasaulis. Kažkas nori tave apsaugoti. Kažkas padarytų viską dėl tavęs. Kažkas nori, kad tu jam atleistum. Kažkas yra labai dėkingas už tavo atleidimą. Kažkas nori juoktis su tavimi, prisimenant senus laikus. Kažkas prisimena tave ir nori, kad būtum su juo. Kažkas giria tave. Kažkas nori žinoti, kad tavo meilė yra besąlyginė. Kažkas vertina tavo patarimą. Kažkas nori pasakyti tau kaip jis tavimi rūpinasi. Kažkas nori žiūrėti senus filmus su tavimi. Kažkas nori pasakoti tau apie savo sapnus. Kažkas nori laikyti tave savo rankose. Kažkas nori, kad TU laikytum jį savo rankose. Kažkas brangina tavo dvasią. Kažkas norėtų SUSTABDYTI laiką dėl tavęs. Kažkas meldžia Dievą tavo draugystės ir meilės. Kažkas negali sulaukti kada pamatys tave. Kažkas nori, kad niekas nesikeistų. Kažkas myli tave už tai kas esi. Kažkas dievina buvimą su tavimi. Kažkas nori būti su tavimi. Kažkas tikisi, kad gali užaugti su tavimi. Kažkas turi dainą, kuri primena tave. Kažkas nori būti skirtas tau. Kažkas džiaugiasi, kad tu esi jo draugas. O kažkas tėsiog nori būti tavo draugu.;*~

*~♥Best Friends♥~*

Jei draugas tave paliko, o po to tu vietoj nepykantos jauti tuštuma, vadinasi jis buvo geriausias. Bet jei jis tave paliko, vadinasi tu buvai jam per gera...

*~♥Mielas drauge♥~*

Mielas drauge aš būsiu Tavo laimė ir Tavo meilė,aš būsiu džiaugsmas ir neviltis. Būsiu drugelis Tavo delne ir tarakonas Tavo bute,būsiu pasaka prieš miegą ir lietaus pilna diena,būsiu neapsakomas grožis ir net svajonė rožinė,būsiu pakelės duobė ir nelaimei ištiesta ranka,būsiu visada visada šalia...

*~♥Bet draugas, draugo NIEKADA♥~*

Geri draugai – didžiulis turtas,
Bet jai draugystė visada tyra,
Visi dažnai ką nors pamiršta,
Bet draugas draugo niekada…

*~♥Angeliukai♥~*


Draugai lyg tylūs angelai, kurie pakelia
Mus aukštyn, kai mūsų sparnai
Pamiršta kaip reikia skraidyti...

*~♥ Nuo minutės iki begalybės. ♥~*


Užtenka minutės, kad žmogaus nekęstum,
Užtenka valandos, kad žmogų pamėgtum,
Užtenka dienos, kad žmogų įsimylėtum,
Prireikia viso gyvenimo, kad žmogų užmirštum.

*~♥ Šypsena ♥~*

Neliūdėk, nes niekad nežinai kas gali įsimylėti
tavo šypseną...

*~♥ Tikras draugas ♥~*


Tuo negalima abėjoti...

*~♥ Draugystė ♥~*


Draugystė nėra būtinybė - kaip ir filosofija ar menas.
Draugystė neturi išliekamosios vertės.
Veikiau ji yra vienas iš tų dalykų, kurie suteikia vertę išlikimui.;*~

*~♥ Meilė, bei juokas ♥~*


Jei ką ir verta stengtis laimėti,
Tai tik draugų juoką, bei meilę.

*~♥ Draugas ♥~*


Jai kada nors prarasi tikrą draugą,

Nesijaudink, tu jo neturėjai,

Nes tikro draugo prarasti neįmanoma. ;*~